מי אמר שרק האם זכאית לצאת לחופשת לידה לאחר הלידה? אף לא אחד ואפילו לא החוק המעגן זכות חוקית להשתתפותו של האב בחופשה זו.

אבא בחופשת לידה

מי אמר שרק האם זכאית לצאת לחופשת לידה לאחר הלידה? אף לא אחד ואפילו לא החוק המעגן זכות חוקית להשתתפותו של האב בחופשה זו. בשנת 1997, חוקק תיקון לחוק עבודת נשים, במסגרתו עוגנה לראשונה הזכות החוקית של האב לחלוק את חופשת הלידה עם בת זוגו. משמע,  לאב יש אפשרות להיות המבוגר האחראי שיטפל במסירות ברך הנולד תקופה מינימאלית לאחרי הלידה ללא קשר להיותו אחראי על נשיאת סלקל בעת היציאה מבית החולים ואולי גם על נושא הפעלות לילדים כשהתינוק גדל מעט.

חוק הביטוח הלאומי וחוק עבודת נשים מאפשר לבני הזוג ההורים לחלק ביניהם את חופשת הלידה המגיעה לפי חוק. גם במקרה בו האב נשאר לטפל בתינוק, גובה דמי הלידה מביטוח לאומי נקבע בהתאם לשכרו (על פי הכנסתו ב- 3 החודשים שקדמו ליום תחילת החופשה) ומוגבל לעד פי 5 מהשכר הממוצע במשק. את טופס הבקשה לדמי לידה לביטוח לאומי יש להגיש בתוך 12 חודשים מיום הזכאות הראשון שלו והכסף מועבר לזכות חשבון הבנק של האישה או לחשבון משותף שלה ושל בן הזוג.

ישנם מספר תנאים שנקבעו בחוק לזכאותו של אב לקבלת דמי לידה:

1. האב ובת זוגו צברו תקופת ביטוח כעובדים (גם כעצמאי), שמזכה אותם בדמי לידה לתקופה של 84 ימים.

2. בת הזוג הייתה בחופשת לידה לפחות  6 שבועות רצופים אחרי הלידה.

3. האב תבע, בהסכמת בת הזוג את דמי הלידה, לתקופה של לפחות 21 ימים רצופים.

4. בת הזוג עבדה בתקופה האמורה ולא שולמו לה דמי לידה עבור תקופה זו.  כלומר, על פי החוק, אחד ההורים ממשיך לעבוד והשני שוהה עם התינוק. האב נדרש להוכיח שאינו ממשיך לעבוד בתקופה זו כאשר במידה והוא שכיר, יצטרך לקבל מהמעסיק חופשת לידה, ובמידה והוא עצמאי, יידרש להכריז על הפסקת עבודה כתוצאה מחופשת הלידה.

יש לקחת בחשבון שהמוסד לביטוח לאומי רשאי לשלול את הזכות לדמי לידה, כולם או חלקם, במידה ובתקופת חופשת הלידה עבד האב  שלא במשק ביתו.

התייחסות נוספת לנושא מתייחסת למקרים בהם בת הזוג שזכאית לדמי לידה, אינה מסוגלת לטפל בילד מסיבות בריאותיות. במקרה כזה, רשאי האב להחליפה בכל שלב במהלך חופשת הלידה, לאחר שהמציא  אישור רפואי ובתנאי שהוא עונה על תנאי הזכאות בחוק.

לבסוף, ישנו סעיף בחוק עבודת נשים המתייחס לנושא חופשה הלידה גם כאפשרות לחופשת לידה מוארכת בשל לידתו של יותר מילד אחד או עקב אשפוז היילודים. גם בהקשר של חופשה ללא תשלום, לה זכאית האם העובדת, כל תקופת זמן שהיא אינה ניצלה את אפשרות החופשה ללא תשלום, רשאי האב לנצל אפשרות זו.

 


עוד באותו נושא

מפסיקים לסבול: טיפים חשובים לתינוקות "מוגזים"!

למרות שהגורמים לגזים לא ברורים, בהחלט ניתן להקל באמצעות כמה שלבים פשוטים, בדרך טבעית וללא תוספים תזונתיים.

התגובות שלכם ...

מוצרי החודש

אני מרגיש

ספר ההפעלה הנפלא של דן שטאובר מעודד ילדים לדבר על רגשות ולפתח תקשורת טובה. מומלץ!