בבדיקת מידת המוכנות של ילד לכיתה א', נבדקת רמת הבשלות בארבעה תחומים: ההתאמה הקוגניטיבית, התחום המוטורי, התחום החברתי והתחום הרגשי. העניין אינו רק ההתאמה בכל אחד מהתחומים, אלא גם האיזון ביניהם.

איך יודעים שהילד מוכן לכיתה א'?

כאשר מתקיים פער משמעותי במידת המוכנות בתחומים השונים, עלול הדבר לגרום קשיים, שעלולים לפגום בתפקוד הכללי של הילד. פער כזה עשוי אף לגרום להשפעת שרשרת בעלת השלכות רגשיות לטווח הארוך.

 

כדי להציג את הדברים באופן פחות אקדמי ויותר פרקטי, נציג דוגמאות ליכולות להן נוכל לצפות מילד המוכן לכיתה א, בתחומים השונים. לא כל תפקוד חסר נקודתי מעיד על חוסר מוכנות. מובן שיש טווח יכולות, ולעיתים ילד נמצא בחלקו התחתון של הטווח. אולם תיאור הפעולות שלהלן נועד לעורר את תשומת לב ההורים, לתת להם מושג מה רצוי, ולבצע אבחון מקצועי אם עולה חשד כלשהו.

 

יכולות מצופות על פי התחומים השונים

מבחינת המוטוריקה העדינה המצופה, ילד אמור לאחוז כלי כתיבה, בצורה שתאפשר שימוש נוח בו, לצייר קו המחבר בין נקודות, להשתמש במספריים לגזירת נייר, להדביק (פעולות מריחת הדבק וההצמדה במידת דיוק סבירה) ולכפתר כפתורים.

 

פעולות של מוטוריקה גסה המעידות על בשלות הילד: הליכה על קו תוך שמירה על שיווי המשקל, ניתורים עם רגליים צמודות וניתורים על רגל אחת, על כל אחת משתי הרגליים, זריקת כדור ותפיסתו.

 

כישורים וקשרים חברתיים: האגוצנטריות המאפיינת את הגיל הרך מתחילה להתעמעם אצל הילד העולה לכיתה א, והוא מסוגל ליצור קשרים של חברות, ומראה אף סימנים שונים של למידה משותפת.

 

מבחינת היבטים קוגניטיביים ברמת המוכנות, על הילד להראות יכולת של למידה דו- מימדית – זיהוי אותיות ומספרים, וכן הבנה ויכולת הפנמה ויישום של קודי התנהגות מקובלים, חוקים ואיסורים שונים.

 

אבחונים מוטעים של חוסר במוכנות לכיתה א‘

המושג ‘מוכנות לכיתה א‘ מתייחס לכלל התפקודים, מהתחומים השונים, כאשר כל אחד מהם משפיע, במידה זו או אחרת, על יכולת הלמידה. חשוב להדגיש שהיעדר מוכנות למעבר לבית הספר אינו מושפע כלל וכלל מרמת האינטליגנציה. מדובר בחוסר במוכנות התשתית הנוירולוגית, אשר, בין היתר, ימנע את ההבאה לידי ביטוי של הפוטנציאל האינטליגנטי. הציפיות שהילד יעמוד בדרישות שונות שאינן תואמות את רמת הבשלות שלו, לא רק שיידונו לכישלון, אלא אף יציפו תסכולים ועכבות חדשות, עקיפות, לתפקודי הילד.

 

המעבר מן הגן לכיתה א‘ הוא חד ויש בו אלמנט טראומטי בכל מקרה. על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בילדים שאינם בשלים למעבר הזה. התסכולים של אי עמידה בציפיות הסביבה ובסטנדרט של חבריהם יתסכל ויפגע בדימוי העצמי שלהם. החצנה של התסכולים יכולה להתפרס על קשת רחבה של התנהגויות לא רצויות. החל מחוסר משמעת והתנהגות תוקפנית, ועד לצד השני של הסקלה – מופנמות, התנתקות מהסביבה, ותופעות של "השתבללות".

 

לפיכך אין לגרום לילד את העוול של מעבר בטרם עת. הציפיה שהוא ילמד, עם הכלה וחיזוקים במקומות בהם הוא מתקשה, אינה מבוססת. ילד יכול אולי לפתח אסטרטגיות עוקפות כדי להתגבר על הבעיה הנקודתית. אולם לא יהיה שיפור תפקודי בבעיה עצמה. נהפוך הוא – היא תוזנח והאיחור בבשלות העצבית לא ייפתר בצורה טובה. אסטרטגיות מעקף אינן מתאימות במקרה הזה, לגיל המדובר, והמהלך הנכון יהיה לתת לילד את הזמן להתפתח, תוך עזרה ממוקדת של בעל מקצוע.

 

ומנגד, חשוב להיות זהירים עם הקביעה לגבי חוסר המוכנות לכיתה א‘: בתהליך האבחון חשוב לבודד את נושא הבשלות מקשיים אובייקטיביים אחרים שעלולים להשפיע בעקיפין על המוכנות. הראייה חייבת להיות רחבה, ולבחון את כל האפשרויות. המקצועיות והניסיון של המאבחן עשויים להיות במקרה זה נכס שלא יסולא בפז!

 

כך, לדוגמה, ילד בעל ליקוי מסוים של ראייה, יתקשה בהכרח בפעולות כמו קריאה והעתקה מהלוח, יתעייף בנקל במהלך המשימות הלימודיות, ולאור אלה יפתח במקרים רבים חוסר קשב וחוסר סבלנות, תנועתיות יתר והתנהגות סרבנית ומרדנית. הסימפטומים עלולים להיתפס בטעות כליקויי למידה, בעיות קשב וריכוז או היעדר מוכנות לכיתה א‘.

 

זיהוי מקור הבעיה ומיקוד הטיפול, הכרחיים למניעת הרחבה של מעגל ההשפעה של הבעיה, וחלחול שלה גם לתחומים האחרים. בדוגמה הנוכחית, למשל, הקושי הפיזיולוגי שלא יזכה להתייחסות נכונה, יגרור קשיים רגשיים, קשיי למידה (התחום הקוגניטיבי), ואולי יביא גם להשלכות חברתיות.

 

 

 

על הכותבת:
ציפי כץ, תרפיסטית נוירו-התפתחותית תפקודית.
מתמחה בשיפור תפקודים אצל ילדים, נוער ומבוגרים בעלי הפרעות קשב וריכוז, לקויות למידה והפרעות בעיבוד החושי.
http://www.tzipycatz.co.il/

 


עוד באותו נושא

הילד עולה לכיתה א? מה עובר עלינו ההורים?

הילד, שרק לפני רגע עוד שיחק בקוביות וחזר ביום שישי עם החלה שנאפתה בגן, עולה לכיתה א'. והוא לא היחיד שמתרגש.

התגובות שלכם ...

מוצרי החודש

אני מרגיש

ספר ההפעלה הנפלא של דן שטאובר מעודד ילדים לדבר על רגשות ולפתח תקשורת טובה. מומלץ!