חופשת לידה הינה חופשה בה היולדת שוהה בביתה עם תינוקה לאחר הלידה, על מנת להעניק לו טיפול אישי וצמוד

חופשת לידה

חופשת לידה הינה חופשה בה היולדת שוהה בביתה עם תינוקה לאחר הלידה, על מנת להעניק לו טיפול אישי וצמוד. משך חופשת הלידה נגזר מתקופת העבודה אצל המעביד:

 • עובדת שעבדה פחות מ- 12 חודשים זכאית לחופשת לידה בת 14 שבועות, מהם 7 שבועות או פחות מזה, כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה המשוער.
 • עובדת שעבדה במקום העבודה 12 חודשים מלאים טרם הלידה זכאית לחופשת הלידה בת 26 שבועות, מהם 7 שבועות או פחות מזה, כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה המשוער. מתוך 26 השבועות, רק 14 שבועות יהיו בתשלום דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי והשאר, ללא שכר או גמול.  בכל מקרה, חופשת הלידה לא תהיה קצרה מ- 14 שבועות.
 • חשוב לציין, כי הזכות לקביעת משך חופשת הלידה מעבר ל- 14 שבועות היא של העובדת. עובדת שהודיעה על רצונה לקצר את חופשת הלידה, על המעביד להחזיר אותה לעבודה בתוך שלושה שבועות מיום שהודיעה לו על רצונה כאמור.
 • כאשר אשה ילדה יותר מילד אחד, חופשת הלידה המזכה את העובדת בדמי לידה תתארך ב- 3 שבועות לכל ילד נוסף; כאשר האשה או הילד חלו לפרק זמן ממושך והתאשפזו, יש זכות להאריך את חופשת הלידה בתקופה נוספת כמשך תקופת המחלה).  
 • ניתן לפצל את חופשת הלידה בין ההורים כאשר האם תשהה בחופשת לידה בששת השבועות שלאחר הלידה (לפחות) והאב יממש את זכותו לחופשת לידה לאחריה (ולתקופה שלא תפחת מ- 21 ימים).
 • בתקופת חופשת הלידה אין היולדת או האב זכאים לשכר עבודה אלא, לתשלום דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי.

 

דמי לידה

דמי לידה משולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי ליולדת או לאב הילוד, כתחליף לשכר העבודה בתקופת חופשת הלידה, שבה אין עובדים ואין מקבלים שכר.  

תשלום דמי הלידה מותנה בתשלום דמי ביטוח משכר העבודה או מהכנסה כעצמאית ומשך תשלום דמי הלידה תלוי בפרק הזמן בעדו שולמו דמי ביטוח לפני הלידה:

 • דמי לידה במשך 14 שבועות ישולמו לאם או לאב אם שולמו דמי ביטוח בעד 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום שבו הפסיקו לעבוד או בעד 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליום שבו הפסיקו לעבוד.  
 • דמי לידה במשך 7 שבועות – אם שולמו דמי ביטוח בעד 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום שבו הפסיקו לעבוד; 
 • במקרים מסוימים, שהות במחלה, חופשה, נכות או (חופשה ללא תשלום) חל"ת יכללו בתקופה אף אם לא שולמו דמי ביטוח או ששולמו דמי ביטוח חלקיים.
 • חשוב לציין, כי למוסד לביטוח לאומי הזכות לשלול דמי לידה מאם או מאב אשר עבדו בפועל בתקופה בגינה קבלו דמי לידה.

 

גובה דמי הלידה

 • דמי הלידה יהיו כגובה ממוצע השכר הרגיל של העובדת בשלושת החודשים שקדמו לחופשת הלידה, בניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. 
 • אם היולדת נאלצה להקטין את היקף עבודתה בגלל ההריון בחודשי ההריון או הפסיקה לעבוד לגמרי טרם הלידה ומכאן קטן שכרה בהתאם, המוסד לביטוח לאומי יחשב את דמי הלידה לפי ממוצע השכר של היולדת בשלושת החודשים שלפני הקטנת המשרה והשכר. מכאן, כי אשה הנאלצת להפסיק לעבוד ואינה זכאית לגמלת שמירת הריון, זכותה לדמי לידה לא תפגע.

 

על מנת לשמור על זכויותיה הפנסיוניות של העובדת, קבע המחוקק, כי עובדת שעבדה 6 חודשים לפני תחילת ההריון אצל המעביד, המשיכה לעבוד אצל המעביד במשך כל ההריון ושילמה בתקופת חופשת הלידה את התשלומים החלים עליה לקופת הפנסיה ו/או קרן ההשתלמות, תהיה זכאית לכך כי המעביד ישלם  גם הוא בתקופת חופשת הלידה את התשלומים לקופת הפנסיה ו/או קרן ההשתלמות של העובדת, בשיעורים ולפי שכר העבודה הרגיל של העובדת.

 

 

יודגש, כי הסבר זה אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי בדיני עבודה וכל עניין ועניין ייבחן לגופו.

 

 

על הכותבת:
עו"ד בתיה דויטש
לשאלות ניתן לפנות: 08-9348522

 


עוד באותו נושא

התגובות שלכם ...

מוצרי החודש

אני מרגיש

ספר ההפעלה הנפלא של דן שטאובר מעודד ילדים לדבר על רגשות ולפתח תקשורת טובה. מומלץ!