האמהות מביאה לחיינו פרט לחיתולים ולסלי הכביסה גם סל של התעסקויות ודאגות קטנות, הנוגעות לשילוב שבין ההורות לבין עולם העבודה.

משרת אמהות – מה זה אומר מבחינת החוק?

האמהות מביאה לחיינו פרט לחיתולים ולסלי הכביסה גם סל של התעסקויות ודאגות קטנות, הנוגעות לשילוב שבין ההורות לבין עולם העבודה. נשים רבות מתארות את חייהן לפני הילדים כנטולי דאגות, התאפשר להן לעבוד במשרה מלאה ומאומצת, לבדוק כל סופשבוע דילים לאילת או להשלים לימודי שוק ההון במהירות וביעילות. כעת, עם הילדים, חייהן נראים אחרת לגמרי.

החוק הישראלי מסדיר באמצעות סדרה של חוקים את מעמדן של אמהות עובדות. הסקירה שלפניכן מאפשרת להכיר את עיקרי החוק הנוגעים לנשים ולאמהות עובדות.

 

מהי משרת אמהות?

"משרת אמהות" הוא ביטוי שכוונתו למשרה המתאימה לאמהות לילדים מבחינת היקף שעות העבודה – היקף מצומצם משל משרה רגילה, בדרך כלל בשעות הבוקר עד הצהריים. לעתים הכוונה היא גם להתאמה באופי העבודה – שעשוי להיות פחות מחייב וגמיש מבחינת אפשרויות ההיעדרות. החוקים המתייחסים לעבודת נשים, "החוק לשוויון הזדמנויות בעבודה" וחוק הקרוי "חוק עבודת נשים", קובעים כי חל איסור להפלות אשה על רקע מינה, כלומר בשל היותה אשה, ו/או בשל הימצאה במהלך הריון. בנוסף קובע החוק כי מעסיק לא יוכל לסרב לקבל לעבודה אשה אם העילה היא סירוב של האשה לעבוד בלילה מסיבות משפחתיות.

 

הרחבת המשפחה והחוק

"חוק עבודת נשים" אינו מחייב עובדת להודיע על הריון למעסיקה, בשום שלב משלבי ההריון. אסור למעסיק להפלות עובדת בעת הקבלה לעבודה בשל היותה בהריון, ואף אסור לו לשאול עובדת האם היא בהריון או מתכננת הריון בעתיד. על מעסיקים חל איסור להעסיק עובדת בחודש החמישי להריון שמודיעה למעסיקה על הריונה בשעות נוספות. החוק אף קובע כי חל על המעסיק איסור פגיעה בהיקף העבודה של עובדת בהריון, איסור להעסיקה בעבודה עם חומרים מסוכנים ועוד. מעסיק לא יוכל לפטר עובדת בעלת ותק של חצי שנה ומעלה במקום העבודה אם זו הודיעה על היותה בהריון. אם ירצה מעסיק בכל זאת לפטרה, יהיה עליו לפנות לממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת, לשם קבלת היתר מיוחד. אם העובדת אינה בעלת ותק של חצי שנת עבודה לפחות, רשאי המעסיק לפטרה, כל עוד הפיטורין אינם על רקע היותה בהריון.

 

לידה וחופשת לידה

לאחר הלידה חל על מעסיק איסור לפטר עובדת במשך 60 יום מרגע חזרתה מחופשת הלידה. במקרה של פיטורים יש להוסיף על תקופה זו את "תקופת ההודעה המוקדמת", המגיעה לעובדת על פי החוק ובהתאם לותק במקום העבודה. החוק אף קובע כי מעסיק לא יוכל לפדות בכסף את תקופת איסור הפיטורים, כלומר לשלם לעובדת עבורה, אלא יש להעסיקה בתקופה זו אם רצונה בכך. ומה לגבי עובדת המבקשת להתפטר לאחר הלידה? אמהות רבות מעוניינות להתפטר על מנת להתמסר לטיפול בילד או על מנת למצוא עבודה תובענית פחות שתאפשר יותר גמישות ושהות עם התינוק. עובדת שמבקשת להתפטר לאחר הלידה ועושה זאת עד תשעה חודשים לאחר הלידה זכאית לכל פיצויי הפיטורין המגיעים לה כאילו פוטרה. עובדת שפוטרה בתקופה המוגנת – פיטוריה אינם בתוקף וחלה על המעסיק חובה לשלם לה כאילו היא עדיין עובדת וכן תשלומים עבור 60 יום מתום חופשת הלידה ועבור מי ההודעה המוקדמת.

 

היעדרות בשל מחלת ילד

אם עובדת שהילד שלה חולה וטרם מלאו לו 16 שנה, זכאית לקחת ימי מחלה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלה, וזאת במקרה שבן הזוג שלה עובד ולא נעדר מעבודתו באותו עניין, או במקרה שבן הזוג הינו עובד עצמאי. במקרה כזה זכאית האם ל-8 ימים בשנה. אם חד הורית או מי שהילד נמצא בחזקתה הבלעדית זכאית ל-16 ימים בשנה על חשבון ימי חופשת המחלה שלה. 

 

 


עוד באותו נושא

התגובות שלכם ...

מוצרי החודש

אני מרגיש

ספר ההפעלה הנפלא של דן שטאובר מעודד ילדים לדבר על רגשות ולפתח תקשורת טובה. מומלץ!