מה קובע חוק עבודת נשים לגבי פיטורי אישה בהריון?

פיטורי עובדת בהריון טרם מלאו 6 חודשים להעסקתה

פיטורי עובדת בהריון טרם מלאו 6 חודשים להעסקתה

מאת עו"ד תמיר קדמי

מעבידים רבים יודעים, שחוק עבודת נשים אוסר על פיטורי עובדת בהריון לאחר שהשלימה 6 חודשי עבודה. מעבידים רבים מנסים לעקוף את הוראות החוק וממהרים לפטר את העובדת בטרם מלאו לה 6 חודשי עבודה ואולם, הם אינם מודעים לעובדה כי בתי הדין לעבודה קבעו שיש נסיבות בהן גם פיטורי עובדת בהריון בטרם מלאו לה 6 חודשים אינם חוקיים ועלולים לחייב את המעסיק להשיב את העובדת למקום העבודה ואף לפצותה בסכומי כסף גבוהים.

מה קובע חוק עבודת נשים לגבי פיטורי אישה בהריון?

בהתאם לסעיף 9 לחוק עבודת נשים מעביד אינו רשאי לפטר עובדת בהריון אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ששה חדשים לפחות. כלומר, כאשר עובדת מועסקת אצל אותו מעביד 6 חודשים לפחות המעביד רשאי לפטר את העובדת רק לאחר שקיבל אישור מאת שר העבודה והרווחה.

האם מעביד המפטר עובדת בטרם מלאו 6 חודשים להעסקתה עובר על הוראות החוק?

הפסיקה קבעה כי האיסור על פיטורי עובדת בהריון לא יחולו על מעביד המפטר עובדת בטרם מלאו 6 חודשים להעסקתה במקום העבודה.

האם עובדת שטרם מלאו 6 חודשים להעסקתה רשאית להגיש תביעה כנגד המעביד?

אומנם, עובדת בהריון אשר פוטרה בטרם מלאו 6 חודשים להעסקתה לא תוכל לתבוע את המעביד מכוח הוראות חוק עבודת נשים ואולם, הן המחוקק והן הפסיקה נתנו בידי העובדת כלים אחרים לתבוע פיצויים מאת מעביד אשר פיטר את העובדת בשל הריונה:

א. העובדת רשאית, בנסיבות מסוימות, להגיש כנגד המעביד תביעה לתשלום פיצויים מכוח הוראות סעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח – 1988, בשל הפליה הנעוצה בהריונה.

ב. העובדת רשאית להגיש כנגד המעביד תביעה לתשלום פיצויים גבוהים בשל פיטורים בחוסר תום לב בניסיון לחמוק מהוראות חוק עבודת נשים.

באילו מבחנים ישתמש בית הדין לעבודה בכדי לבדוק האם העובדת פוטרה בטרם מלאו לה 6 חודשים בכדי לחמוק מהוראות חוק עבודת נשים?

בעב (ב"ש) 2412/07 רוזנברג מאיה נ‘ רהיטי אור קבע בית הדין לעבודה מספר מבחנים או נסיבות היכולים לשמש את העובדת בכדי להוכיח כי המעבידה פיטרה את העובדת בגלל הריונה בכדי לחמוק מהוראות חוק עבודת נשים.

במסגרת פסק הדין טענה המעבידה כי פיטורי העובדת נעשו משיקולים מקצועיים בלבד וללא קשר להיותה בהריון. ואולם בית הדין דחה את טענת המעבידה תוך שהוא מונה מס‘ עובדות היכולות לשמש את ציבור העובדים בבואם להגיש תביעה דומה נגד מעסיקם:

א. לאחר הפיטורים ולבקשת התובעת, נתן הנתבע לתובעת מכתב המלצה המעיד על התובעת כי "הצטיינה בחריצותה, באדיבותה וביחסי האנוש המעולים שלה. עובדת זו היא ברכה לכל משרד".

ב. העובדה כי העובדת פוטרה ממש בסמוך לפני תום תקופת ששת החודשים לעבודתה בשירות המעבידה מחזקת את העמדה לפיה הפיטורים ועיתוי הפיטורים קשורים קשר הדוק לעובדת היותה של העובדת בהיריון.

ג. הנתבע לא הצביע ולו על מקרה או אירוע בודד, היכול ללמד על יכולת מקצועית דלה ו/או על כשל מקצועי בעבודת התובעת. בנסיבות אלה הטענה לפיטורים מטעמים מקצועיים וענייניים נותרה חסרת בסיס.

ד. ככל שיכולותיה המקצועיות של התובעת חייבו את הפסקת עבודתה באופן מיידי - לא היה מקום להמשיך ולהעסיקה כל אותם חודשים עד לפיטוריה.

ה. ככל שיכולותיה המקצועיות של התובעת לא חייבו את הפסקת עבודתה באופן מיידי - הרי שהסירוב להמשיך ולהעסיק את התובעת ולו לימים מספר, איננו יכול להיות מוסבר, אלא על רקע עובדת היותה בהיריון והרצון למנוע את תחולת הוראת סעיף 9 לחוק עבודת נשים על היחסים שבין הצדדים.

ו. הטענה לפיה התובעת איננה מקצועית, איננה עולה בקנה אחד עם העובדה המקבלת הד בעדות העד מטעם הנתבע, כי התובעת היא זו שהדריכה את כל העובדות שהתקבלו לעבודה.

חשוב לזכור שכל מקרה ייבחן בהתאם לנסיבותיו הספציפיות.

מה גובה הפיצוי אשר יוטל על מעסיק אשר פיטר עובדת בחוסר תום לב בטרם מלאו לה 6 חודשים במקום העבודה?

כעיקרון, כל מקרה תלוי נסיבותיו ואולם, המגמה המסתמנת בפסיקות בתי הדין לעבודה היא שהפיצוי אשר ייפסק לעובדת בהריון, אשר הוכיחה כי פוטרה ממקום העבודה בכדי לחמוק מהוראות חוק עבודת נשים הוא גובה המשכורות אשר מגיעות לעובדת החל ממועד פיטוריה ועד ליום יציאתה לחופשת לידה, לרבות תשלום דמי לידה, במקרה בו העובדת פנתה לביטוח לאומי ותביעתה לתשלום דמי לידה נדחתה בשל נסיבות הקשורות בפיטוריה.

כך לדוגמא בע"ב 6066/05 יאנה יורקובסקי נגד דיזנהויז סיטונאי תיירות בע"מ, ניתן ביום 26.4.2007, דובר בעובדת אשר פוטרה ממקום העבודה על ידי שליח אשר מסר לה מכתב פיטורים בעת שהייתה בחופשת מחלה, וזאת, 6 ימים בטרם מלאו לה 6 חודשים לעבודתה.

בית הדין פסק לתובעת את הפיצויים הבאים:

א. פיצויי בגובה של 6 משכורות מיום פיטוריה של העובדת ועד יום צאתה לחופשת לידה.

ב. סך של 50,000 ש"ח פיצויי בגין פיטורים בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

מהסכומים הללו הפחית בית הדין סכומים שונים אותם התובעת קיבלה או הייתה אמורה לקבל על מנת להקטין את נזקיה הכספיים בין היתר, דמי אבטלה, דמי לידה כקבוע בסעיף 50 (א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995. כמו כן, פסק בית הדין לזכות התובעת הוצאות משפט בסך של 10,000 ש"ח.

לסיכום:

על ציבור המעסיקים לבחון כל מקרה בהתאם לנסיבותיו ולא למהר לפטר עובדת בהריון גם אם לא חלפו 6 חודשים לעבודתה במקום העבודה שכן, פיטורים פזיזים אשר קשורים להריונה של העובדת עלולים לעלות למעביד באי נעימויות ובממון רב.

האמור לעיל אינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטיו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

 

על הכותב:
תמיר קדמי, עו"ד
טל: 6880303 – 03

 


עוד באותו נושא

התגובות שלכם ...

מוצרי החודש

אני מרגיש

ספר ההפעלה הנפלא של דן שטאובר מעודד ילדים לדבר על רגשות ולפתח תקשורת טובה. מומלץ!