ממש בסדר

כשאיריס פז בחדר - הכל ממש בסדר!

03-6202945


המארגנים חוג בית בנושא ארגון ניירת וניהול זמןל-10 עד 15 משתתפים ההשתתפות יזכו בהשתתפות חינם בסדנא ושעת ייעוץ פרטני חינם.


הדפס קופון