פנאי >> מוזיאונים

מוזיאון הילדים הישראלי חולון
03-6503010  | קישור לאתר
מוזיאון ישראל - ירושלים
02-6708811  | קישור לאתר
המוזיאון הפתוח - עומר
08-6492692  | קישור לאתר
גן המדע על שם קלור - רחובות
9344401 08  | קישור לאתר
מוזיאון האדם והסביבה - פתח תקוה
03-9286900  | קישור לאתר
מוזיאון ארצות המקרא - ירושלים
02-5611066  | כתובת דוא"ל  | קישור לאתר