אב לקטינים חייב לדאוג לכל צרכי ילדיו, ולפרנסם, עד הגיעם לגיל 18. כאשר המשפחה חיה יחד, ממילא מפרנס האב את משפחתו.

כיצד נקבע גובה המזונות שנפסקים לילדים?

מאת עו"ד אריאל דרור

אב לקטינים חייב לדאוג לכל צרכי ילדיו, ולפרנסם, עד הגיעם לגיל 18 – גיל בגרות.

כאשר המשפחה חיה יחד, תחת קורת גג אחת, ממילא מפרנס האב את משפחתו.

אולם, במקרה של פרידה וגירושין, והיה והקטינים נשארים עם אמם, יש לקבוע סכום מזונות אשר ישולם מדי חודש לקטינים, על ידי אביהם, ויכסה את כל צרכיהם והוצאותיהם במהלך אותו חודש.

הפרמטרים המרכזיים לקביעת סכום המזונות הינם צרכי הילד והשתכרות האב.

ביהמ"ש יאזן בין נתונים אלו, ועל פיהם יקבע סכום המזונות.

בעבר, הפסיקה בחנה בעיקר את מצבו הכלכלי של האב בקובעה את סכום המזונות שיוטל עליו, ואולם עם השנים חלה התפתחות, ובתי המשפט החלו לבדוק גם את מצבה הכלכלי של האם, כפי שיובהר להלן.

א.מהו היקף חבות האב ביחס למזונות ילדיו?

ע"פ הדין היהודי, אב חייב לזון את ילדיו ולספק את כל צרכיהם ההכרחיים. עליו לעשות כן גם אם אינו עובד או שאינו משתכר דיו.

חובה זו, ע"פ החוק, הינה עד גיל 18- גיל בגרות. לאחר גיל 18, חב האב בשליש מסכום המזונות, וזאת עד גיל 21 או סיום הצבא, ע"פ המאוחר מביניהם.

סיפוק המזונות מעבר לצרכים ההכרחיים, שכאמור מוטלים על האב, חל על שני ההורים.

על כן, ביהמ"ש ישקול בין יתר שיקוליו גם את השתכרותה של האם.

כך למשל, על האם להשתתף, ע"פ יכולתה, בהוצאות מסוימות של ילדיה, כגון הוצאות עבור חוג או קייטנה, וכן הוצאות רפואיות מסוימות.

ב. מהו גובה המזונות הבסיסי?

בשורה של פסקי דין נקבע כי הסך הבסיסי לו קטין זקוק עומד על סך של 1,150-1,250 ₪ לחודש, וכן 20% מהוצאות המדור ואחזקתו.

סך זה ישולם ע"י האב, ללא קשר לרמת ההכנסה של האישה, שכן אלו "הצרכים ההכרחיים" הנחוצים לכל ילד.

צרכים שהינם מעבר ל"צרכים ההכרחיים", כגון קייטנות וחוגים, ישולמו בחלקם ע"י האב ובחלקם ע"י האם, בהתאם להשתכרותם.

 

על הכותב:
עו"ד אריאל דרור,
משרד עו"ד דרור
משרד עוה"ד דרור הינו משרד בוטיק לדיני משפחה, הפועל מזה למעלה מעשור.  
עורכי הדין במשרד עוסקים בתיקי משפחה המשלבים תחומים מגוונים לרבות הסכמי ממון, מזונות, פירוק שיתוף, ידועים בציבור, אבהות, חטיפות ילדים, וצוואות וירושות.


עוד באותו נושא

דמי לידה לעצמאיות – מה מגיע לך

חופשת הלידה היא זמן שמיועד לטיפול בתינוק החדש ולהחלמה. לכן את זכאית לקבל דמי לידה מהביטוח הלאומי, שיחליפו את שכרך

התגובות שלכם ...

מוצרי החודש

אני מרגיש

ספר ההפעלה הנפלא של דן שטאובר מעודד ילדים לדבר על רגשות ולפתח תקשורת טובה. מומלץ!