חופשת הלידה היא זמן שמיועד לטיפול בתינוק החדש ולהחלמה. לכן את זכאית לקבל דמי לידה מהביטוח הלאומי, שיחליפו את שכרך

דמי לידה לעצמאיות – מה מגיע לך

חופשת הלידה היא זמן שמיועד לטיפול בתינוק החדש ולהחלמה. לכן את זכאית לקבל דמי לידה מאת הביטוח הלאומי, שיחליפו את שכרך בפרק הזמן הזה. אם את עובדת עצמאית, יש כמה דברים שאת צריכה לדעת כדי לקבל את הסכום המגיע לך. כדי שתוכלי להתפנות לדברים חשובים כמו חיפוש מידע על איסוף דם טבורי או על מוצרים לתינוקות, עשינו לך סדר.   

 

תנאי זכאות דמי לידה לעובדת עצמאית

דמי לידה מרביים ישולמו ליולדת שהפסיקה את עבודתה בזמן ההיריון שהסתיים בלידה, וששולמו בעדה דמי ביטוח מאת הביטוח הלאומי לפני יום הפסקת העבודה, לפי הפירוט הזה:

10 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני היום הקובע או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שלפני היום הקובע. מחצית מדמי הלידה ישולמו אם שולמו בעד היולדת דמי ביטוח בעבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני היום הקובע.

המשמעות היא שעובדת עצמאית שהייתה פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי על הכנסתה, בשל הכנסה נמוכה או שעות עבודה מועטות, לא תוכל לקבל דמי לידה גם אם שילמה את דמי הביטוח המינימליים (שאינם קשורים להכנסה). חשוב מאוד לוודא שאת משלמת ביטוח לאומי על הכנסתך, גם אם רק חלק ממנה הוא ממקור עצמאי.

 

החודשים המזכים אותך בדמי לידה כעצמאית

  • חודשים שהייתה לך הכנסה מעבודה עצמאית ושילמת עליהם דמי ביטוח לאומי מהכנסתך. עבודה בחלק מהחודש נחשבת לחודש עבודה מלא.
  • חודשים שקיבלת בעדם דמי לידה (בעד לידה קודמת) או דמי פגיעה בעבודה או דמי אבטלה או דמי תאונה או קצבה לשמירת היריון (קודמת) או נכות מעבודה בשיעור 100% מן המוסד לביטוח לאומי.
  • חודשים שהיית בהכשרה מקצועית או בשיקום, כל עוד עבדת כעצמאית 30 ימים רצופים לפחות בסמיכות ליום הקובע.
  • אם עבדת גם כשכירה וגם כעצמאית, יחושבו חודשי הביטוח בנפרד. תהיי זכאית לדמי לידה מלאים או חלקיים גם על פי עבודתך כשכירה וגם על פי עבודתך כעצמאית, רק אם צברת בעבודות אלה את תקופת כיסוי מביטוח הלאומי כפי שדורשים תנאי הזכאות.

 

איך מחשבים דמי לידה לעצמאית

דמי הלידה משולמים באמצע חופשת הלידה, בתשלום אחד, לחשבון הבנק של היולדת הזכאית להם, על פי החישוב הבא:

  • דמי הלידה ליום מחושבים לפי ההכנסה בשלושת החודשים שקדמו לחודש שבו הפסיקה את עבודתה. הסכום המקסימלי ליום הוא 1,376.67 ש"ח (נכון לשנת 2011.)
  • דמי הלידה לעובדת עצמאית ישולמו בהתחלה לפי המקדמות שהיא משלמת למס הכנסה, וכאשר תתקבל שומה סופית לאותה שנה, יחושבו דמי הלידה שוב בהתאם לגובה השומה. חישוב זה כולל זיכוי מס על הוצאות עסקיות, כגון מחשבים ניידים, חומרי עבודה וכו‘. יש לשים לב שדמי הלידה שקיבלת מחושבים לך כהכנסה לצורך חישוב השומה הסופית לאותה שנה.   
  • דמי לידה לעובדת שכירה שהיא גם עצמאית, ישולמו לה על-פי שתי הכנסותיה, אך לא יותר ממקסימום דמי הלידה ליום.

 

איך מגישים את התביעה ומתי

לצורך קבלת דמי הלידה יש להגיש טופס בקשה שאותו ניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי או בסניף שלך. בטופס יש לציין את התאריך שבו התחלת לעבוד כעצמאית ואת סניף המוסד לביטוח לאומי שבו את משלמת את דמי הביטוח, וכן להצהיר על התאריך האחרון שבו עבדת.

את טופס התביעה אפשר למסור למוסד לביטוח לאומי בסמוך ליום הפסקת העבודה, ולא לפני 9 השבועות שלפני יום הלידה המשוער. מי שמגישה את התביעה לפני הלידה צריכה לבקש מהרופא שלה לחתום בטופס על תאריך הלידה המשוער. מי שמגישה את התביעה לאחר הלידה צריכה לצרף מכתב שחרור מבית היולדות. בכל מקרה, יש להגיש את הטפסים לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפסקת העבודה לפני הלידה.


עוד באותו נושא

חובת הרופא למטופל קודמת למחויבותו לקופת החולים בה הוא עובד

רופאים שנמנעים מלהפנות מטופלים לטיפול מחוץ לקופת החולים משיקולי תקציב חושפים עצמם לתביעה בגין רשלנות רפואית

התגובות שלכם ...

מוצרי החודש

אני מרגיש

ספר ההפעלה הנפלא של דן שטאובר מעודד ילדים לדבר על רגשות ולפתח תקשורת טובה. מומלץ!