צביעה לפי צורות - לחג הפסחבאדיבות הגננת הדס מגן שובו רחובות - orhay4@gmail.com