הוראות הכנה:                                                                                     
הדפיסו את דפי הדמויות על דף בגודל A4
גזרו את מלבן הגוף, הראש, הידים, הרגליים וחגורת השם.
מרחו פס דבק אחד לאורך הגליל.
הצמידו אל פס הדבק את פאת מלבן הגוף.
עטפו את הגליל במלבן הגוף, והדביקו את הפאה הנגדית.
הדביקו את ראש הדמות ואת רגלי הדמות מפנים לגליל.
הדביקו את הידים.
הדביקו את חגורת השם מסביב למתני הדמות.
בהצלחה!

באדיבות "קופסת קסם" - תכנים מקוריים לילדים