יצירה ודפי עבודה

הסבר קצר על דפי הספרות והאותיות:

1. יש לצבוע את הציור בלי לצאת מן הקווים.

2. שורה ראשונה - לכתוב את האות/הספרה בתוך מתחם האות האפורה.

3. שורה שניה - לכתוב את האות/הספרה בתוך מתחם האות/הספרה הממוסגרת, 
    
בלי לצאת ממסגרת האות/הספרה.

4. שורה שלישית - לכתוב את האות/הספרה בתוך המרובע, בלי לצאת ממתחם המרובע.

5. שורה רביעית - לכתוב את האות/הספרה בלי לצאת ממתחם שתי השורות.